Intensjonsavtale inngått oppkjøp produserende felt

posted in: Nyheter | 0

Styret i Nordic Petroleum AS vurderer at Athabasca Resources Ltd (ARL)finansieringsprosess utvikler seg tilfredsstillende. I lys av dette og generelle markedsbetingelser, har selskapet har derfor inngått en intensjonsavtale om overtagelse av et produserende felt nord for Calgary, Canada. Antatte reserver er en halv million fat utvinnbare oljeekvivalenter og det er et betydelig oppsidepotensiale. Prosjektet vil gi selskapet en positiv kontantstrøm med virkning fra mai 2015. Den endelige avtalen vil bli inngått med forbehold om verifisering av tilgjengelig informasjon.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)

Oppdatering Avtale Chard

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. har som tidligere meldt inngått en Sales and Purchase Agreement med Athabasca Resources Ltd. (ARL) for Chard-lisensene. ARL opplyser at finansieringsprosessen er igangsatt og forventet fullført i løpet av 6 – 8 uker. Nordic Petroleum AS følger prosessen nøye, men vil være varsom med å komme med meldinger i perioden for ikke å påvirke noteringsverdien av ARL.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)

Oppdatering avtale Chard

posted in: Nyheter | 0

Som tidligere meldt har Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. inngått en Sales and Purchase Agreement med Athabasca Resources Ltd. for Chard-lisensene. I utgangspunktet skulle Athabasca ha stillet kapital til rådighet for utviklingsprogrammet pr. 31. desember 2014, men på grunn av sterkt fallende oljepris og utfordrende marked for finansiering har partene i fellesskap blitt enige om en utsettelse ut 1. kvartal 2015 i form av en tilleggsavtale. Athabasca forblir kommitert til hovedavtalen og tilleggsavtalen innebærer en økonomisk kompensasjon for utsettelsen.

Oppdatering Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Selskapet kjøpte sommeren 2014 20-25 km 2D seismikk. Denne er reprosessert og tolket. På bakgrunn av dette ble 3 leases postet hos myndighetene for auksjon. Med det prisnivået vi nå har i oljemarkedet er volumene for små for kommersiell utvikling både for olje og gass. På denne bakgrunn har selskapet besluttet å trekke postingen av lisensene for ikke å pådra seg ytterligere forpliktelser. Selskapet vil fortløpende vurdere Carmangay sitt potensiale.

Update agreement Athabasca

posted in: News | 0

As previously announced, Nordic Petroleum AS’ fully owned subsidiary Nordic America’s Inc. has signed a ‘Sales and Purchase Agreement’ with Athabasca Resources Ltd. for the Chard licenses subject to the approval Companies’ Boards of Directors. These subjects are now lifted. The approval from the local Canadian authorities remains to be obtained, but is considered to be a formality.

Inquiries may be directed to:
Per Gunnar Løge (+47 91130847)

Oppdatering avtale Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Som tidligere meldt har Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. signert ‘Sales and Purchase Agreement’ med Athabasca Resources Ltd. for Chard-lisensene med forbehold om respektive selskapers styregodkjennelse. Disse godkjennelsene er nå gitt. De lokale kanadiske myndigheters godkjennelse gjenstår, men er ansett å være en formalitet.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)

Agreement signed Chard

posted in: News | 0

Nordic Petroleum AS’ fully owned subsidary Nordic America’s Inc. has now signed a ‘Sales and Purchase Agreement’ with Athabasca Resources Ltd. for the Chard licenses. Hereby the deadline of 30. September 2014 for implementation is met. The agreement is subject to the respective companies’ Board of Directors approval, to be lifted no later than 17. October 2014 and the approval of the local Canadian authorities. This means that the defined and agreed working program may be executed during the winter of 2015 as previously planned.

The Chairman comments:
«The Company is pleased that the cooperation with Athabasca has reached another important milestone.»

Inquiries may be directed to:
Per Gunnar Løge (+47 91130847)

Avtale signert vedrørende Chard

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. har signert ‘Sales and Purchase Agreement’ med Athabasca Resources Ltd. for Chard-lisensene. Dermed er implementeringsfristen 30. september 2014 overholdt. Avtalen er med forbehold om de respektive selskapers styregodkjennelse som skal løftes innen 17. oktober 2014 og de lokale kanadiske myndigheters godkjennelse. Dette innebærer at det definerte avtalte arbeidsprogrammet vil kunne gjennomføres vinteren 2015 som tidligere forutsatt.

Styreleder kommenterer:
«Selskapet er tilfreds med at vi nå sammen med Athabasca har passert nok en viktig milepæl.»


Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)

1 2 3 4 5 6 7 29