LETTER TO SHAREHOLDERS NO 2-2008

posted in: News | 0

EXPLORATION RIGHTS FOR OIL & GAS ON WEST AND EAST GREENLAND

Nordic Petroleum ASA can now inform that the the company officially has obtained through it’s subsidiary company Grønland Resources Company AS exploration rights for Hydrocarbons (oil and gas) on land in the West and East Greenland. The exploration rights include the land area in West Greenland bordering south of 78ºNorth and West for 44ºW. The exploration rights in East Greenland border south of 75ºNorth and East for 44ºW. Both area’s are referenced by World Geodetic System Datum 1984(WGS/84). The area is also known as Disko/ Nussuaq.
(mer…)

AKSJONÆRBREV NR 2 – 2008

posted in: Nyheter | 0

RETT TIL FORUNDERSØKELSER ETTER OLJE & GASS PÅ VEST OG ØST GRØNLAND

Nordic Petrolum ASA bekrefter herved at man gjennom sitt heleide datterselskap Grønland Resources Company AS har fått bekreftet rettigheter til å gjøre landbaserte undersøkelser for hydrokarbon-forekomster (olje og gass) på Vest og Øst Grønland. Rettigheten for undersøkelsene omfatter et område på Vest Grønland definert til syd av 78ºNord og vest av 44ºVest. Tillatelsen omfatter også landområder i Øst Grønland avgrenset til områder syd for 75ºNord og øst for 44ºVest. Lengde- og breddegrader følger World Geodetic System datert 1984 (WGS/84). Område er også kjent under betegnelsen Disko/Nussaq.
(mer…)

LETTER TO STOCKHOLDERS NO 1-2008

posted in: News | 0

Nordic Petroleum ASA in negotiations regarding new and considerable agreements.

Nordic Petroleum ASA are in negotiations regarding several considerable agreements for the future development of the company, of which minimum one is expected to be signed within short. We are informed that speculations regarding this are currently circulating and find it appropriate to try to clarify the facts to date as far as possible.
(mer…)

AKSJONÆRBREV 1 – 2008

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum ASA i forhandlinger om nye og betydelige avtaler.

Nordic Petroleum ASA er i forhandling om flere betydelige avtaler for selskapets videre utvikling, hvorav minimum en ventes signert ila kort tid. Vi er kjent med at det er spekulasjoner om dette og finner det riktig å forsøke og avklare dette så langt det er mulig pr. dato.
(mer…)

1 26 27 28 29