Emisjon overtegnet

posted in: Nyheter | 0

Selskapet har gjennomført en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer. Målsetningen var minimum 50.000.000 nye aksjer. I ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2017 ble det tegnet 59.200.000 aksjer på emisjonskurs kr. 0,01 pr. aksje.

I tillegg har 11 långivere krevet konvertering av sine lån til aksjer. Dette utgjør utstedelse av ytterligere 158.491.000 aksjer.
Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside.

Oppklaring omkring Athabasca Resources Limited

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS ønsker å presisere at Athabasca Oil Corp som nylig annonserte en avtale med Statoil er et annet selskap enn Athabasca Resources Limited som selskapet er i dialog med omkring Chard.

 

Bygging av 2 nye oljerørledninger i Alberta vedtatt

posted in: Nyheter | 0

Kanadiske myndigheter har besluttet å bygge to nye oljerørledninger ut fra Alberta området. For industrien er tilgang til tilstrekkelig rørledningskapasitet en utfordring og medfører idag at oljen delvis selges med betydelige rabatter. Beslutningen om å øke rørledningskapasiteten bør på sikt øke interessen for eiendeler i området.

 

Nordic Petroleum AS – Oppdatering

posted in: Nyheter | 0

Selskapet er i fortsatt kontakt med partene om oppgjør for misligholdt kjøpsavtale. Det er imidlertid åpenbart at det ikke vil kunne komme til en avklaring før på nyåret. Selskapet er i dialog med sine långivere og aksjonærer for å sikre en videre drift inntil en slik avklaring foreligger.

Oppdatering Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Forhandlingene med Athabasca Resources i forbindelse med avtalen rundt Chard-lisensene har så langt ikke ført til noen konkret avklaring. Selskapet har derfor varslet Athabasca Resources om Nordic Americas’ Inc. vil fremme krav om innbetaling av kontantdelen. Det er tatt forbehold om ytterligere krav som renter og erstatning. Da eierstrukturen i Athabasca Resources er omstridt, er også de forskjellige antatte eiergrupperingene varslet.

Uavhengig av forholdet til Athabasca Resources, er det gjort fremstøt mot andre mulige interessenter, uten at det så langt har gitt noen konkrete resultater.

 

 

Endring av pålydende

posted in: Nyheter | 0

På siste Generalforsamling avholdt juni 2016 ble det vedtatt å endre aksjens pålydende fra NOK 0,05 til NOK 0,01. Denne endringen er nå registrert i Brønnøysund. Ny aksjekapital er NOK 3.973.691,66

 

1 2 3 4 5 29