Melding OTC

posted in: Nyheter | 0

Carbon Technology Group Ltd. (CTG), som har hatt et komplisert og konfliktfylt eier og samarbeidsforhold til Athabasca Resources Ltd. (ARL), ble satt under administrasjon i 2017. Den offentlige administrator (bobestyrer) har forsøkt å avhende selskapets aktiva for å dekke gjeld. ARL og Nordic Petroleum har stiftet et felles UK selskap Nordic Athabasca Recoveries Ltd som er eiet 50% av hver part. Dette selskapet forfølger spesielt kravet mot CTG og dets tidligere rådgivere og har fått alle kravsrettigheter overført til seg.

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling onsdag 12. juni 2019 klokken 17:00, Lysaker Torg 12, 4. etasje, 1366 Lysaker. Det vil der bli redegjort ytterligere for ovenstående.

Årsregnskap med noter og styrets beretning blir lagt ut på selskapets hjemmeside www.nop.as jfr. vedtektenes § 11.

Lysaker 3.6.2019
Per Gunnar Løge
Styreleder

Oppdatering

posted in: Nyheter | 0

Som opplyst senest i ekstraordinær generalforsamling 5. januar d.å., har selskapet fremmet et krav mot Athabasca Resources Ltd(ARL). Eierstrukturen i ARL er uklar og gjenpart har derfor vært også vært sendt øvrige berørte parter. Det er en pågående dialog med ARL og noen forhold rundt eierstrukturen synes å ha falt på plass etter rettsforhandlinger i februar. Det pågår nå forhandlinger som etter hva det opplyses vil kunne føre til at eierforholdene muligens blir endelig avgjort allerede i løpet av inneværende måned.

Utfallet av disse forhandlingene vil være avgjørende for hvordan Nordic videre skal forfølge saken. ARL har imidlertid gitt uttrykk for at det er viktig for dem å komme til en ordning med Nordic Petroleum så snart eierspørsmålet er avgjort.

Emisjon registrert

posted in: Nyheter | 0

Selskapets kapitalutvidelse vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2017 er nå registrert i Brønnysundsregisteret og melding er sendt til VPS. Aksjonærer som har deltatt i utvidelsen oppfordres til å kontrollere at VPS har registrert aksjene i løpet av de nærmeste dagene.

 

1 2 3 4 29