Melding OTC

posted in: Nyheter | 0

Carbon Technology Group Ltd. (CTG), som har hatt et komplisert og konfliktfylt eier og samarbeidsforhold til Athabasca Resources Ltd. (ARL), ble satt under administrasjon i 2017. Den offentlige administrator (bobestyrer) har forsøkt å avhende selskapets aktiva for å dekke gjeld. ARL og Nordic Petroleum har stiftet et felles UK selskap Nordic Athabasca Recoveries Ltd som er eiet 50% av hver part. Dette selskapet forfølger spesielt kravet mot CTG og dets tidligere rådgivere og har fått alle kravsrettigheter overført til seg.

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling onsdag 12. juni 2019 klokken 17:00, Lysaker Torg 12, 4. etasje, 1366 Lysaker. Det vil der bli redegjort ytterligere for ovenstående.

Årsregnskap med noter og styrets beretning blir lagt ut på selskapets hjemmeside www.nop.as jfr. vedtektenes § 11.

Lysaker 3.6.2019
Per Gunnar Løge
Styreleder