Oppdatering

posted in: Nyheter | 0

Som opplyst senest i ekstraordinær generalforsamling 5. januar d.å., har selskapet fremmet et krav mot Athabasca Resources Ltd(ARL). Eierstrukturen i ARL er uklar og gjenpart har derfor vært også vært sendt øvrige berørte parter. Det er en pågående dialog med ARL og noen forhold rundt eierstrukturen synes å ha falt på plass etter rettsforhandlinger i februar. Det pågår nå forhandlinger som etter hva det opplyses vil kunne føre til at eierforholdene muligens blir endelig avgjort allerede i løpet av inneværende måned.

Utfallet av disse forhandlingene vil være avgjørende for hvordan Nordic videre skal forfølge saken. ARL har imidlertid gitt uttrykk for at det er viktig for dem å komme til en ordning med Nordic Petroleum så snart eierspørsmålet er avgjort.