Emisjon overtegnet

posted in: Nyheter | 0

Selskapet har gjennomført en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer. Målsetningen var minimum 50.000.000 nye aksjer. I ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2017 ble det tegnet 59.200.000 aksjer på emisjonskurs kr. 0,01 pr. aksje.

I tillegg har 11 långivere krevet konvertering av sine lån til aksjer. Dette utgjør utstedelse av ytterligere 158.491.000 aksjer.
Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside.