Oppdatering Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Forhandlingene med Athabasca Resources i forbindelse med avtalen rundt Chard-lisensene har så langt ikke ført til noen konkret avklaring. Selskapet har derfor varslet Athabasca Resources om Nordic Americas’ Inc. vil fremme krav om innbetaling av kontantdelen. Det er tatt forbehold om ytterligere krav som renter og erstatning. Da eierstrukturen i Athabasca Resources er omstridt, er også de forskjellige antatte eiergrupperingene varslet.

Uavhengig av forholdet til Athabasca Resources, er det gjort fremstøt mot andre mulige interessenter, uten at det så langt har gitt noen konkrete resultater.