Avtale inngått salg av Nordic Americas Inc

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har 3. september inngått en avtale om salg av datterselskapet Nordic Americas’ Inc. til Athabasca Resources Ltd. Bakgrunnen for avtalen er at Nordic Petroleum AS ønsker å fokusere på tradisjonell olje og gass i eller nær produksjon og at Athabasca Resources Ltd. ønsker å kontrollere hele Chard-lisensen. Athabasca Resources Ltd. har fra tidligere en avtale om 50% Farm-in i lisensene.

Transaksjonsverdien er rundt 40 millioner kroner til dagens valutakurs. Transaksjonen består av en kombinasjon av kontanter og aksjer i Athabasca-systemet. Transaksjonen er forutsatt gjennomført løpet av 30 – 60 dager. Der er kun Chard-lisensene som medfølger i salget. Selskapet Norwegian Petroleum Inc. (operatørselskapet) og Carmangay-lisensen er ikke inkludert i salget.

Selskapet er av den oppfatning at salget vil sette det i stand til å finansiere deltagelse i konvensjonell olje og gass. Enkelhetene i avtalen vil bli offentliggjort så snart partene er enig om offentliggjøring.