Intensjonsavtale inngått oppkjøp produserende felt

posted in: Nyheter | 0

Styret i Nordic Petroleum AS vurderer at Athabasca Resources Ltd (ARL)finansieringsprosess utvikler seg tilfredsstillende. I lys av dette og generelle markedsbetingelser, har selskapet har derfor inngått en intensjonsavtale om overtagelse av et produserende felt nord for Calgary, Canada. Antatte reserver er en halv million fat utvinnbare oljeekvivalenter og det er et betydelig oppsidepotensiale. Prosjektet vil gi selskapet en positiv kontantstrøm med virkning fra mai 2015. Den endelige avtalen vil bli inngått med forbehold om verifisering av tilgjengelig informasjon.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)