Avtale signert vedrørende Chard

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. har signert ‘Sales and Purchase Agreement’ med Athabasca Resources Ltd. for Chard-lisensene. Dermed er implementeringsfristen 30. september 2014 overholdt. Avtalen er med forbehold om de respektive selskapers styregodkjennelse som skal løftes innen 17. oktober 2014 og de lokale kanadiske myndigheters godkjennelse. Dette innebærer at det definerte avtalte arbeidsprogrammet vil kunne gjennomføres vinteren 2015 som tidligere forutsatt.

Styreleder kommenterer:
«Selskapet er tilfreds med at vi nå sammen med Athabasca har passert nok en viktig milepæl.»


Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)