Opptak av konvertibelt lån

posted in: Nyheter | 0

Selskapet tilbød tegning i et konvertibelt lån på minimum kr. 2.150.000, maksimum kr. 3.000.000. Minimumsbeløpet var garantert blant annet av medlemmer av styret og ledelsen. Lånet ble tegnet med kr. 2.700.000. Medlemmer av styret og ledelsen er blant långiverne.

Lånet løper frem til 31/12 2015 og konverteringsperioden er 1/1 2015 og frem til forfall.