Presisering Generalforsamling

posted in: Nyheter | 0

Det presiseres at Generalforsamling i Nordic Petroleum AS avholdes 19.3.2014 for året 2013.

Ved en inkurie ble en tidligere selskaps adresse brukt av kontofører på utsendte konvolutter.

Det presiseres at riktig postadresse er:
Nordic Petroleum AS
PB 418 NO – 1327 Lysaker