Innkaller til Generalforsamling

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS innkaller til ordinær generalforsamling den 19 mars kl 18:00 på Radisson Blue Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker. Innkallelse samt tilhørende dokumenter er å laste ned på hjemmesiden.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge
Tlf: 91130847

Last ned innkallingen her
Last ned fullmaktsskjema her
Last ned påmeldingsskjema her
Revisors beretning 2013
Årsrapport Nordic Petroleum AS 2013
Konsernregnskap 2013