Oppdatering Chard

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS opprettholder og bekrefter sin intensjon om å samarbeide  med det britiske selskapet Athabasca Resources Limited (ARL) for å  gjennomføre det planlagte boreprogrammet på Chard lisensen i Alberta, Canada  sommeren 2014. Transaksjonen er strukturert som en farm out/farm in avtale  og ARL vil dekke alle kostnader til programmet samt et kontantbeløp for å  få 50% av lisensen. Partene har blitt enig om en betalingsplan og innen 30.  april skal endelig avtale inngås. ARL har betalt deler av kontantoppgjøret for  å ha eksklusivitet fram til 30. april.

Kontaktperson: Per Gunnar Løge (tlf 91130847)