Kjøp av seismikk Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Nordic Americas Inc som er Nordic Petroleum AS sitt datterselskap i Kanada har kjøpt ca 20km 2D seismikk over Carmangay lisensen. Dette for å kartlegge lisensen og området rundt for å avdekke potensialet til lisensen mer nøyaktig. Seismikken vil bli reprosessert og tolket i Calgary. Ytterligere informasjon vil bli publisert når tolkningene foreligger i løpet av våren 2014. Kjøp og tolkning av seismikk er et ledd i selskapets strategi om utvikling av Carmangay hvor anskaffelse av seismikk er første ledd og vil være basis for planlegging av videre arbeid på lisensen.

Kontaktperson: Per Gunnar Løge (tlf 91130847)