Generalforsamling

posted in: Nyheter | 0

Det planlegges å avholde Generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 19. mars. Innkallelse vil bli sendt per post samt lagt ut på selskapets hjemmeside. Regnskaper og annen informasjon vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside ca 10 dager før Generalforsamlingen.