Oppdatering Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Selskapet har besluttet å foreta en ny evaluering og tolkning av potensialet i Carmangay lisensen. Det er viktig for selskapet å få nærmere fastslått hvilke ressurser lisensen representerer. Man vil i første omgang for egen regning som 100% eier av lisensen, bringe frem ytterligere dokumentasjon og data som vil danne grunnlaget for en videre beslutning om i hvilken form feltet kan bringes til produksjon, enten i egen regi eller i et eventuelt samarbeide med egnet partner. Selskapet regner med å ha dette gjennomført i løpet av sommeren 2014.

Kontaktperson: Per Gunnar Løge (tlf 91130847)