Intensjonsavtale Chard

posted in: News | 0

Nordic Petroleum har inngått en intensjonsavtale med et engelsk selskap. Avtalen tar sikte på en Farm-in avtale og gjennomføring av et arbeidsprogram i 2014. Avtalen gjelder Chard. I følge avtalen skal det foretas terminbetalinger og den første er innbetalt. De kommersielle vilkårene er noe bedre er selskapets tidligere avtale for Chard. Avtalen skal være fullt implementert senest 30. april 2014.

Styreleder kommenterer:

«Jeg er svært tilfreds med at vi har fått på plass en intensjonsavtale vedrørende gjennomføring av et arbeidsprogram for Chard. Dette er et viktig skritt i veien videre for utvikling av Chard samt synliggjøring av verdier»

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)