Forlik inngått med Mercom Oilsands Plc

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS sitt datterselskap Norwegian Oil Sands Inc (nå Nordic Americas Inc) og Mercom Oilsands Plc har inngått forlik vedrørende Chard «Farm-in» avtalen. Forliket innebærer at voldgiftssaken opphører og at alle andre juridiske tvister er endelig avgjort. Chard- lisensen forblir 100% eiet av Nordic Americas Inc som er et heleiet datterselskap til Nordic Petroleum AS. Forliket innebærer et kontantbeløp som er innbetalt på klientkonto til Nordics advokat i Calgary.

Styreleder Per Gunnar Løge kommenterer:
«Jeg er svært tilfreds at med at vi har lagt saken mot Mercom bak oss og at vi nå kan fokusere 100% på å utvikle selskapet videre. »

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)