Voldgiftsforhandlinger

posted in: Nyheter | 0

Som tildigere opplyst har Norwegian Oil Sands Inc. (NOS), heleiet datterselskap av Nordic Petroleum AS, åpnet voldgiftsforhandlinger med bakgrunn i Mercom Oilsands Plcs kontraktsbrudd. NOS søker direkte utgifter samt antatt fortjenestetap dekket. Avtalen er underlagt kanadisk lov og det er etter saksforberedelser berammet endelige forhandlinger i siste halvdel av november i år. En endelig avgjørelse bør foreligge innen utgangen av året.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)