Avtale med Piikani Nation om erstatning

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har inngått en avtale om erstatning fra Piikani Nation for forhold tilbake i tid. Nordic Petroleum AS skal motta CAD 150.000 hvorav CAD 125.000 er betalt og mottatt på klientkonto til Nordic Petroleum sin advokatforbindelse i Calgary.

Daglig leder er blitt konstituert og vil bli registrert i Brønnøysund i nærmeste fremtid.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)