Oppdatering voldgiftsak mot Mercom Oilsands Plc

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS 100% eide kanadiske datterselskap Norwegian Oil Sands Corp. (NOSC) er kontraktspartner i Sales and Purchase Agreement med Mercom Oil Sands Plc. Mandag 21. januar 2013 sendte NOSC et formellt varsel om voldgift. Varselet er signert mottatt av Mercom onsdag 23. januar 2013. Voldgiften kommer som et resultat av at man ikke har klart å komme til en minnelig ordning med Mercom. NOSC vil søke erstatning for Mercoms mislighold av kontrakten. I den grad mulige konfidensialitetsbestemmelser ikke er til hinder, vil enkelthetene i kravene bli gjort kjent for aksjonærene når voldgiftsforhandlingene er igangsatt. Timeplanen for voldgiftsforhandlingene vil bli gjort kjent når den er tilgjengelig. Avtalen er underlagt lovverket i Alberta, Kanada. Det er ikke kommet noe svar fra Mercom til det siste tilbudet.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)