Mercom Oilsands Pls – Kontraktsbrudd

posted in: Nyheter | 0

Salgs og kjøpsavtalen med Mercom inneholder en bestemmelse om at uenigheter skal forsøkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, skal de avgjøres ved voldgift i Kanada. Mercom har mottatt en rekke forslag til en ordning, det siste med frist til arbeidsdagens slutt 14. ds. Mercom har ikke svart på dette. I styremøte 14. januaur 2013 ble det fastslått at alle forsøk på å nå frem til en minnelig ordning har feilet. Det berørte datterselskapet er instruert om å ta de nødvendige skritt for å igangsett voldgiftsforhandlinger.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)