SLUTTOPGJØR I AVTALEN MED MERCOM OIL SANDS

posted in: Nyheter | 0

Etter å ha mottatt deloppgjør på CAD 0,2 mill av totalt CAD 3,2 mill (inkludert CAD 0,1 mill for å gi en utsettelse til Mercom Oil Sands Plc («Mercom») under Amendment #1) gjenstår fortsatt CAD 3 mill som Mercom Oil Sand etter avtalen skulle betalt senest pr. 31.7.2012. Etter børsintroduksjonen 29.5.2012 ble det kunngjort at kapitalen de trengte for investeringer i Chard og arbeidskapital var reist. Til tross for denne suksessen, anmoder de om ytterligere utsettelse i 90 dager fra 1. august. Med den begrunnelse at Mercom Oil Sands har ansatt en ny CEO og at han ønsker å videre analysere prosjektet. Vårt styre har valgt å ikke imøtekomme dette. Imidlertid har man valgt å tilby ny utsettelse i 60 dager mot en ikke-refunderbar kompensasjon. Så langt har ikke Mercom Oil Sands akseptert dette, men vil kunngjøre sin beslutning etter et styremøte senere denne uken.

Vi er nå i dialog med forskjellige lokale og aktuelle kontraktører for utførelse av arbeidsprogrammet. Dersom arbeidsprogrammet blir godkjent i det operative utvalget (Operating Committee) innen 1. september, kan programmet utføres til reduserte priser før vintersesongen. Aktivitet i feltet blir betraktelig dyrere fra 1. desember til slutten av mars, meddeler fungerende Prosjektleder Garry Mihaichuk fra Calgary.

 

Fredrikstad, Norge 7.8.2012

Nordic Petroleum AS
For informasjon eller spørsmål ta kontakt med Arild Tolfsen,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as