Nordic Petroleum AS – Forlengelse og ny dato for sluttoppgjør med Mercom

posted in: Nyheter | 0

Mercom Oil Sands Plc (Mercom) og Norwegian Oil Sands (Norwegian) har blitt
enige om en avtale som gir Mercom ytterligere 90 dagers forlengelse av
sluttoppgjøret i kjøpekontrakten inngått 15.2.2012 og tilleggsavtale av
14.03.2012 (the «SPA»). Ny dato for endelig sluttoppgjør er dermed satt
til 31.10.2012.

Norwegian tar sikte på programstart med forberedelser Q4 2012 og
feltoperasjon med oppstart Q2 2013.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20120827.NFMF.13161