Nordic Petroleum AS – Melding om Årsregnskap 2011

posted in: Nyheter | 0

Vedlagt følger reviderte årsregnskap for 2011 for Nordic Petroleum AS
som vil bli fremlagt aksjonærene til godkjenning i neste ordinære
generalforsamling torsdag 26. april 2012 kl 18.00 på Victoria Hotell i
Fredrikstad.

Nordic-Petroleum-AS-Årsregnskap-2011