PARTNER PÅ CHARD – NORWEGIAN OIL SANDS

posted in: Nyheter | 0

Vi har gleden av å bekrefte at det er inngått en farm-out avtale med selskapet Mercom Oil Sands Plc omfattende 50% av Chard lisensen i Alberta, Canada. Mercom Oil Sands Plc er basert i London, Storbritannia.

Den nye partneren påtar seg å dekke 100 % av et arbeidsprogram innenfor en ramme på CAD 2,5 mill. Programmet vil strekke seg over ca 13 måneder og omfatter opp til 12 kjerneboringer, laboratorieundersøkelser og analyse av flytegenskapene i oljen, tredjeparts vurdering av ressurser for oppgradering til betingede ressurser (contingent resources) og reserver, vurdering av utvinningsteknologi og en forstudie for et pilotanlegg for tidlig produksjon.

I tillegg vil Nordic Petroleum AS motta CAD 0,7 mill kontant mot å overføre 50% av lisensrettighetene ved overtakelse. Nordic Petroleum sitt heleide Canadiske datterselskap, Norwegian Petroleum Inc., vil være operatør for partnerskapet.

Lykkes man er det en stor oppside for partnerne gjennom bekreftelse av produserbar og kommersiell olje. Det vil komme fra de ca. 300 mill fat av opprinnelig tilstedeværende tungolje (OOIP) som angitt i DeGolyer & MacNaughton rapporten fra 2008, eller mer i henhold til våre interne evalueringer. Studiene er basert på loggene fra tidligere borede brønner gjennom oljesandlag i området og erfaring fra andre prosjekter i omgivende og tilgrensende områder.

Fredrikstad, Norway 12.3.2012
Nordic Petroleum AS
For informasjon eller spørsmål ta kontakt med Arild Tolfsen,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as