CHARD OPPDATERING – NORWEGIAN OIL SANDS

posted in: Nyheter | 0

Vi viser til tidligere oppdatering og kan meddele at det har tatt lenger tid å få på plass en partner til å delta i finansieringen av kjerneboringsprogrammet på Chard enn ventet. Styrets plan er å skaffe finansiering til kjerneboringer via partner, primært en farm-out avtale, og ikke emisjon av aksjer. Det opplyses at det er svært lovende prosesser gående med aktuelle interessenter i øyeblikket. Et par av disse prosessene er i en fase der det pågår Due Dilligence fra kjøper, som innbefatter alt fra juridiske, finansielle, geologiske og tekniske forhold. Prosessene er ganske omfattende og tidkrevende. Erfaring viser at kjøpere også gjør en teknisk vurdering for å se hvorledes man senere kan komme i produksjon.

En av de vi er kommet lengst med planlegger nå som del av sine undersøkelser å møte oss i Calgary ultimo oktober. En av sjekkpunktene da blir å inspisere lisensen. Vi kan nevne at alle de vi snakker med er internasjonale. Overaskende nok har så langt få norske industrielle partnere eller investorer vist interesse for å delta i utviklingen som etter vår vurdering har et betydelig potensiale over de neste 3- 10 årene. Pr. idag produserer man like mye olje fra oljesandsprosjektene som det i øyeblikket  produseres på norsk side av Nordsjøen dvs. rundt 1,6 mill fat om dagen. I 2020 regner man med en produksjon på 4-5 mill fat olje om dagen fra oljesands produksjonen i Alberta.

Fredrikstad, Norway 28.9.2011

Nordic Petroleum AS
For informasjon eller spørsmål ta kontakt med Arild Tolfsen,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as