Aksjetegningen Fra Commodity Quest Er Kansellert Av Nordic Petroleum As

posted in: Nyheter | 0

Med henvisning til meldingen datert 1. Mars 2011 der Commodity Quest og Nordic Petroleum meldte om emisjonen mot Commodity Quest og 10 % eierandel i Nordic Petroleum AS når emisjonen ble fullt gjennomført.

Partene hadde en avtalt betalingsplan som lå til grunn for aksjetegningen og som nå er overskredet av Commodity Quest.
Styret i Nordic Petroleum AS har derfor valgt å kansellere de aksjene som er tegnet og foreligger ubetalt.
Commodity Quest er stadig aksjonær med 12,1 mill aksjer tilsvarende 3,1 % eierandel.
Nordic Petroleum arbeider uavhengig av ovennevnte med sluttføringen av partnerfinansieringen på Chard feltet, som tidligere meldt. Disse forhandlingene har av ulike årsaker tatt vesentlig lenger tid enn forutsatt. Man har likevel stor tro på at disse kommer på plass og vil bli sluttført innen utløpet av 1. halvår.
Fredrikstad, Norway 20.5.2011

Nordic Petroleum AS
kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as