INNSIDEHANDEL

posted in: Nyheter | 0

I forbindelse med siste emisjon har styremedlemmer og daglig leder gjennomført følgende tegninger av aksjer til kurs NOK 0,05 pr. aksje:

  • Daglig leder Arild Tolfsen privat og gjennom Realium Invest AS 6,45 mill aksjer for NOK322 500. Ny total beholdning 13.401.279 aksjer
  • Styreleder Øistein Nyberg 3,45 mill aksjer for NOK172 500. Ny total beholdning 5.867.074 aksjer
  • Styremedlem Svein Ove Bjørnestad gjennom Hong Invest AS 3 mill aksjer for NOK150 000. Ny total beholdning 18 mill aksjer
  • Styremedlem Kjell Øivind Hansen 1,5 mill aksjer for NOK75 000. Ny total beholdning 10.256.521 aksjer

Styret og nøkkelpersoner har etter gjennomført emisjon ca 15 % eierandel i selskapet.

Siste emisjon opprinnelig meldt til NOK 3,7 mill blir totalt NOK 4,78 mill, tilsvarende  95,6 mill nye aksjer utstedt. Etter emisjonen er fullt registrert vil det være 427.269.166 stk aksjer utestående i selskapet.

Fredrikstad, Norway 24.3.2011
 
Nordic Petroleum AS
Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as