EMISJON OG FINANSIERING AV ARBEIDSPROGRAMMET

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har gjennomført en kapitalutvidelse på NOK 3,7 mill til utvikling og drift av selskapet. Emisjonen er gjort på NOK 0,05 per aksje og emisjonen medfører blant annet at Commodity Quest AB vil bli vår største aksjonær med i overkant av 10 % av selskapets aksjer, når emisjonen er fullt gjennomført. 

Selskapet er kommet langt i arbeidet med å få på plass en totalfinansiering til gjennomføring av arbeidsprogrammet til Norwegian Oil Sands i Chard området. Dette består i oppgradering av allerede påviste ressurser på 300 mill fat olje i bakken gjennom 8-12 kjerne prøver, laboratorie-tester, 3. parts evaluering og påvisning av økonomisk utvinnbare ressurser og reserver. Arbeidsprogrammet vil også innebære design av et feltutbyggingsprogram for senere produksjon av tungolje.

Hele arbeidsprogrammet vil strekke seg over ca 13 måneder med forventet igangsetting ila. Q2 2011. Programmet har en kostnadsramme på ca CAD 2,5 mill. Selskapet arbeider med ulike finansieringsløsninger for dette med fokus på partner- og/eller prosjektfinansiering. Selskapet har positiv interesse fra en rekke potensielle finansielle og strategiske partnere som har nødvendige finansielle ressurser til å sikre gjennomføringen av arbeidsprogrammet, som nå er klart for igangsetting.

Det forventes sluttføring av disse forhandlingene i løpet av kort tid.

Fredrikstad, Norge 01.03.2011

Nordic Petroleum AS
Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as