Nordic Petroleum Company Presentation November 2010

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har nylig gjennomført en presentasjon ovenfor et utvalg investorer i Oslo/Norge samt en del internasjonalt baserte investorer i London.

Presentasjonen følger vedlagt til orientering. Den kan også hentes ned her:

 Nordic Petroleum Company Presentation November.2010

Fredrikstad den 23 Nov 2010

Nordic Petroleum AS
Adm. Dir. Arild Tolfsen
Mobil + 47 930 99 859