STATUS OG FORLENGELSE AV RETTET EMISJON

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS kan melde om stor interesse i siste fortrinnsrettede emisjonen mot selskapets 1300 aksjonærer. Så langt er det innkommet svært mange tegninger og styret ser positivt på at så mange har deltatt i den fortrinnsrettede emisjonen på NOK 0,05 per aksje.

Pr. 19.8.2010 utløp fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer og emisjonen er nå rettet for tegning også blant nye eksterne investorer.

Styret mottok i siste ordinærere generalforsamling den 21.6.2010 en fullmakt på utstedelse av nær 130 mill aksjer, motsvarende NOK 6,5 mill etter kursen til pålydende verdi NOK 0,05 per aksje. Selskapet vil nå i tråd med vilkårene søke og få disse aksjene plassert mot nye investorer, deretter vil alle tegnede aksjer bli tildelt tegnerne primo september 2010.

Tegningsfristen er av styret vedtatt forlenget til og med 31.8.2010. Emisjonen rettes nå mot eksisterende og nye aksjonærer.

Fredrikstad, Norway 25. august 2010
 
Nordic Petroleum AS
Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as