STATUS OG FORLENGELSE AV INTENSJONSAVTALE

posted in: Nyheter | 0

STATUS OG FORLENGELSE AV INTENSJONSAVTALE MED POPLAR CREEK RESOURCES OM FINANSIERING AV FASE 1  CHARD – KJERNEPRØVER

Vi viser til tidligere melding datert 21.07.2010 om ovennevnte.

Partene er blitt enige om en forlengelse av denne til ut september 2010, og  siktemålet er en endelig og bindende avtale mellom selskapene innen denne fristen.
Fredrikstad, Norway 31. august 2010
 
Nordic Petroleum AS
Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as