Rettet emisjon Nordic Petroleum ASA

posted in: Nyheter | 0

Selskapet har nå gjennomført en rettet emisjon innenfor de fullmaktsrammer som styret allerede har fra selskapets generalforsamling. Emisjonsbeløpet utgjør NOK 820.000,-. Emisjonen er tegnet til NOK 0,15 pr. aksje.


Selskapets definerte og styregodkjente investeringsprogram er som tidligere meddelt;

  • Utbygging av funn på Carmangay og kommersiell produksjon av gass
  • Ervervelse av nye leteområder i samme trend som Carmangay
  • Avgrensningsboringer og undersøkelser på Chard
  • Et begrenset antall nye letebrønner
  • Gjennomføring av minimumsprogram for Svalbard i tråd med lisenskrav
  • Aktiv porteføljeforvaltning og utnyttelse av vår operatørkompetanse

 

Programmet har en ramme på 20 mill. Dette vil oppgradere reserver, synliggjøre verdier og gi selskapet en positiv kontantstrøm fra egenproduksjon av gass. Styret og administrasjonen arbeider med ulike løsninger for finansiering av dette programmet. Selv om det er ønskelig å komme i gang med arbeidsprogrammet snarest mulig har selskapet nå ressurser og tid til å få frem den best mulige løsning.

Du finner også mer informasjon om selskapet på vår web: www.nop.as 

For eventuelle spørsmål ta kontakt med undertegnede.

Fredrikstad, 27. november 2009

Nordic Petroleum ASA

Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobile : +47 – 930 99859,

E-mail : arild.tolfsen@nop.as