Status Skyway testingen Carmangay brønn # 1

posted in: Nyheter | 0

Etter møte med vår partner Skyway Resources Inc. i Carmangay prosjektet, har vi kommet til enighet å gjennomføre videre testing av en sone hvor loggene indikerer oljeinnhold mellom 1435 og 1445m. Avhengig av resultatet for testingen av denne sonen er det enighet om deretter å teste gass sonene i området av 1100m og 543-563m. Geologisk korrelerer disse to formasjoner med andre i området som produserer i dag. Ytterligere er også flere mindre soner indikert på loggene som kan testes senere.

Før vi tester de ovenfor nevnte soner, vil vi gå inn i hullet igjen for å få avlesning av hydrostatisk høyde på væskekolonnen fra perforeringen utført mellom 1416-1423m, samt tetthets gradient for nytt estimat på andel olje versus vann. Ved første test rapportert tidligere ble det brakt kun 7m3 væske til overflaten. Denne testen ble utført i -30 grader C med vind kjølefaktor -50grader C, og derfor avsluttet tidlig. Vi forsøkte igjen torsdag den 19. mars å gå inn i hullet igjen for avlesning av væskenivået i brønnen etter 9 dagers stengning, samt få kjørt gradiomanometer for å se olje-vann forholdet. Dette var ikke mulig da service bilen satte seg fast på den temporære veien fra hovedveien inn til brønnen på grunn av tining av overflate jorden, så kalt “road ban” som oppstår om våren da tiningen forårsaker uframkommelighet på temporære vei områder. Dette arbeide vil imidlertid fortsette så snart veiene gir adgang til dette.

I påvente av fremkommelighet fra hovedvei til brønnen, som er ca. 8 km, blir det i mellomtiden gjort undersøkelser om det vil være økonomisk forsvarlig å gå inn ca. 100m horisontalt i hullet på første sone for å gjennomtrenge formasjonen dypere, og dermed få bedre influx av olje.

Etter endelig test og så snart vi har bekreftet tilgjengelig finansiering vil vi vurdere det videre program i området av Carmangay, og eventuelt utøve vår opsjon for boring av flere brønner. Selskapet har ingen kontraktuell forpliktelse til boring eller andre undersøkelsesaktiviteter eller forpliktelser for øvrig. Videre program blir vurdert på bakgrunn av resultater fra første brønn og tilgjengelig finansiering.

Selskapet har pr. idag ingen gjeld eller finansielle forpliktelser, bortsett for mot sine aksjonærer. Det vil si at selskapet er finansiert med egenkapital kun.

Spørsmål eller ønske om mer informasjon, vennligst bare ta kontakt.

Fredrikstad, Norway 24. mars 2009

Nordic Petroleum ASA

Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobile : +47 – 930 99 859,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as