Forlengelse av tegningsfrist i rettet emisjon mars 2009 for Nordic Petroleum ASA

posted in: Nyheter | 0

Det meddeles herved at fristen for tegning av aksjer i den pågående emisjonen annonsert i melding datert 9.3.2009 forlenges fra 10. mars 2009 til 27. mars 2009 kl 18.00 (Oslo tid). Tegningen og bookbuildingen er nå igangsatt.

I henhold til tidligere annonsering er kapitalbehovet for Q2 2009 beregnet til minimum NOK 9 mill for å opprettholde de operative aktivitetene som skal til for å oppfylle strategien definert av styret. Provenyet vil finansiere drift og investeringsprogrammet som utgjør minimum to nye brønner i det samme område som vi nylig gjorde et svært lovende funn av olje og gass. Med den historiske funnsansynligheten på 75 % i området bør det dermed være svært god mulighet for at man er i operativ drift og cash flow ved utgangen av Q2 2009. Arbeidsprogrammene for 2. halvår 2009 er under evaluering og ambisjonsnivået her vil avhenge av resultatene fra Q2 samt finansieringsmulighetene selskapet har på det tidspunktet i markedet.

Som meddelt er denne første brønnen nå under produksjonstesting. Første perforeringsintervall har gitt produksjon av olje, men også større vannmengder enn forventet. Det vil derfor kreves ytterligere testing og analyse før resultatene fremlegges for brønnens kommersielle produksjon. Fremdriften av testingen er først og fremst i øyeblikket hemmet av den strenge kulden og dertil operative forhold på plassen. Selskapet vil tilstrebe å holde markedet fortløpende orientert om både resultater og fremdriften i prosessen for øvrig.

Tilbudt tegningskurs er NOK 0,25 i tråd med tidligere annonsering. Styret forbeholder seg dog at endelig tegningskurs settes på tildelingstidspunktet basert på tegningsresultatet og markedskursen i OTC markedet.

Du finner også mer informasjon om selskapet, prospekt, presentasjon og tegningsblankett på vår web www.nop.as – vi anbefaler å gjøre seg kjent med informasjon lagt ut der.

Spørsmål eller ønske om mer informasjon, vennligst bare ta kontakt.

Fredrikstad, Norway 11. mars 2009

Nordic Petroleum ASA

Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobile : +47 – 930 99859,
E-mail :mailto:arild.tolfsen@nop.as