SØKNAD OM OPERATØRLISENS ER BEHANDLET OG GODKJENT AV ALBERTA ENERGY & UTILITIES BOARD CORPORATE COMPLIANCE GROUP

posted in: Nyheter | 0

Selskapet meddelte i melding av 14.11.2008 at man har innlevert søknad om Operatør-lisens ovenfor ERCB (Energy Resources and Conservation Board in Alberta). Denne er nå behandlet og godkjent av de relevante myndigheter.

Selskapet Norwegian Petroleum Inc. som er et heleid datterselskap av Nordic Petroleum ASA har således nå nødvendige godkjenninger til selv å stå som Operatør for de boreoperasjoner vi planlegger å gjennomføre. Som tidligere meddelt omfatter dette Skyway feltet med boring av en brønn i januar 2009 og Mega Pyramide feltet med tre boringer ila 1. Kvartal 2009.

Neste skritt nå er å søke om boretillatelser for vårt planlagte boreprogram på til sammen fire brønner. Det er ventet godkjenning av dette i løpet av kort tid. Parallelt med dette er selskapet i forhandling om innleie av relevante rigger, utstyr og mannskap samt endelig tidfesting av boreprogrammet. Dette er ventet på plass i god tid før årsskiftet. Etter planen skal boringene være gjennomført og avsluttet senest innen utløpet av mars 2009. Det endelige tidspunktet her kan variere noe idet dette er væravhengig. Komplettering og oppstart av produksjonen ventes å skje deretter.

Som tidligere meddelt er nå borelokasjonene fastsatt basert på bl.a. nyinnkjøpt seismikk og tolkning av denne. Det meldes om svært lovende tolkning av foreliggende seismikk som ytterligere bygger oppunder forventningen om de lovende geologiske strukturene i området.

Den totale finansieringen vil avgjøre det endelige omfanget av boreprogrammene for kommende vintersesong 1. kvartal 2009. For en optimal gjennomføring av dette, ønsker selskapet i denne fasen å hente inntil NOK 15 mill i ny kapital. Selskapet emitterer inntil 60 mill nye aksjer til NOK 0,25 pr. aksje til alle registrerte aksjonærer pr. 29. oktober 2008 som til nå har tegnet. Fra og med 15. november er emisjonen åpen for alle nye potensielle aksjonærer. Tegningsperioden er som kjent forlenget i 14 dager og går frem til og med 28. november 2008. Alle oppgjørsdatoer beskrevet i tegningsmatrialet forskyves tilsvarende 14 dager.

Tegningsblankett og fullt prospekt samt sammendrag av prospekt kan hentes fra hjemmesiden www.nop.as. Netfonds er oppgjørsagent i emisjonen. Procorp v/Gunnar Holen er finansiell rådgiver.

Fredrikstad 27.11.2008

Nordic Petroleum ASA

For mer informasjon kontakt daglig leder Arild Tolfsen. Mobil 930 99 859 – email: arild.tolfsen@nop.as