Nordic Petroleum ASA fullfører oppkjøpet av Mega Pyramid

posted in: Nyheter | 0

46 120 acres naturgass prosjekt i Alberta, Canada WCSB (WESTERN CANADIAN SEDIMENTARY BASIN)

Nordic Petroleum har nå sluttført kjøpet av alle aksjene i 1421283 Alberta Ltd som nå er omdøpt til Nordic Mega Inc. Transaksjonen innebærer at Nordic Petrolum ASA betaler selgerne av selskapet med utstedelse av 11,25 mill nye aksjer. De nye aksjene utstedes til kurs NOK 0,4440 pr aksje, samt CAD 440 000 i kontanter.

Nordic Petroleum ASA (ISIN: NO 0010189400) øker dermed aksjekapitalen med 11.250.000 aksjer. Utestående antall aksjer øker således fra 203.945.000 til totalt 215.195.000.

Nordic Petroleum gjør her et lønnsomt og verdiøkende kjøp for aksjonærene. Gjennomsnittspris per hektar på omsetninger i området har vært på $305. Basert på dagens kursnivå NOK 0.25 per aksje betaler Nordic Petroleum en gjennomsnittpris på $53 per hektar.

Som omtalt i melding 14. november har nyinnkjøpt seismikk over området gitt grunnlag for en ytterligere mer lovende tolkning av de geologiske strukturene i området. Boring er planlagt gjennomført i løpet av 1. kvartal 2009. Komplettering og oppstart av produksjon ventes å skje deretter. Sannsynligheten for økonomisk utvinnbare funn i dette området er anslått til rundt 70 %.

For mer informasjon se ny hjemmeside: www.nop.as

Fredrikstad 18.11.2008

Nordic Petroleum ASA

For kontakt: Daglig leder Arild Tolfsen. Mobil 930 99 859 – email: arild.tolfsen@nop.as