Ny organisasjon på plass i Nordic Petroleum – hovedfokus mot Canada

posted in: Nyheter | 0

På bakgrunn av de siste ukers positive utvikling med nye prosjekter har det vært nødvendig å forenkle og strømlinjeforme selskapsstrukturen i Nordic Petroleum ASA. Hovedaktiviteten vår vil i årene som kommer foregå i Canada, og dette avspeiles i den nye organiseringen.

Vårt heleide selskap Nordic Americas Inc. blir det samlende konsern i Canada. Under Nordic Americas Inc. har vi plassert Nordic Mega, Norwegian Oil Sands Corp. og det kjente Norwegian Petroleum Inc. I konsernmodellen inngår prosjekt- og oppgavebaserte selskaper. Det er bevisst valgt en strategi for organiseringen til å spre risiko og synliggjøre resultatene i hver enkel satsning. Ikke minst vil det være enklere både juridisk og operativt å få inn framtidige samarbeids partnere, og samtidig ivareta aksjonærenes verdier.

Ved oppstart vil Øistein Nyberg være President og Orest Senkiw vil være COO (teknisk direktør). I prosjektene har det blitt leiet inn og vurdert ytterlig innleie av kompetanse innen geologi, boring, komplettering, prosess og relevant utstyrskonstruksjon for å gjennomføre Mega Pyramid og Chard prosjektene.

Board of Directors (styrene) blir Arild Tolfsen, styreleder, og styremedlemmer Øistein Nyberg og Dan Horner. Sistnevnte har lang erfaring som forretningsadvokat i Calgary. Vi har kjent ham lenge og setter pris på å ønske han velkommen som en del av vårt team. Etter hvert som aktivitetene øker vil kompetente personer tre inn i enkeltselskapene ifra vårt kontakt nettverk. Som man kan se ifra organisasjonskartet har vi også et nytt prosjekt som er under forhandling. Dette er i form av en farm-in avtale innen konvensjonell olje og gass. Denne vil sannsynligvis inngåes snarlig og vil gi utslag i tidlig produksjon innen kort tid, som vi er meget ivrige i å få på plass.

Nordic Petroleum ASA organisering

Orest Senkiw vil lede arbeidet med alle tillatelser for boring av brønner på Mega Pyramid og Chard. Arbeidet har påbegynt ved utførelse av søknader igjennom eget personnell og konsulent selskaper, og man regner med å ha alle nødvendige tillatelser klare innen utgangen av 2008 slik at boring kan gjennomføres i vinter vinduet 2009.

Den nye organisasjonsmodellen har en struktur som gir mulighet for vekst innen hvert sitt område, bedre kontroll, enklere administrasjonen og strukturert informasjon til aksjonærene.

Fremover vil investormarkedet møte et mer ekspansivt og interessant Nordic Petroleum ASA.

Fredrikstad, Norge/Calgary, Canada 10. oktober 2008

Nordic Petroleum ASA
Kontaktperson i denne saken er

Arild Tolfsen,
Mobil : +47 – 930 99859,
E-mail :mailto:arild.tolfsen@nop.as

Nordic Americas Inc.
Kontaktperson for Nord Amerika er

Øistein Nyberg,
Mobil : +1 408 656 3613
E-mail : oistein.nyberg@nop.as