AKSJONÆRBREV 6 – 2008

posted in: Nyheter | 0

Forlengelse av tegningsfrist i rettet emisjon og reduksjon av indikativ tegningskurs

Som meddelt pr 10.06.2008 gjennomfører Nordic Petroleum ASA nå en rettet emisjon på inntil 40 mill aksjer mot eksisterende og nye aksjonærer. Plasseringen gjøres som en såkalt ”book-building prosess” og selskapet velger å benytte seg av muligheten til å forlenge tegningsfristen frem til om med mandag 7. juli kl 18.00.

Basert på kursutviklingen og markedssituasjonen i øyeblikket vurderes det som sannsynlig at kursen vil bli endelig fastsatt til NOK 0,25 aksje, så snart tegningsfristen er utløpt. Det er styret som vil fastsette den endelige tegningskursen etter at tegningsperioden er utløpt, ca 8. juli. Tildelingsbrev med nærmere betalingsinstruks forventes å sendes ut ca 11. juli 2008.

Som tidligere meddelt gjøres emisjonen for å hente kapital til gjennomføring av brønnboringsprogram på oljesandsområde The Chard. Målet er å få gjennomført borearbeider ila vintersesongen 2008/09 og pga planleggingen må dette besluttes allerede nå. Hensikten er å oppgradere ressursene som pr. i dag er anslått til 92 mill fat olje ”in-place”. Dette er basert på tidligere utført geologiske studie av Degolyer & Macnaughton.

Fredrikstad 25.06.2008

Nordic Petroleum ASA

Arild Tolfsen
Adm.dir.

For mer informasjon ring Adm. Dir. Arild Tolfsen:
Tlf: 69 52 02 11 – 930 99 859