AKSJONÆRBREV 5 – 2008

posted in: Nyheter | 0

Rettet emisjon og tegning av inntil 40 millioner aksjer.

Styret i Nordic Petroleum ASA (”Nordic Petroleum”) har vedtatt å utstede opptil 40 millioner aksjer, gjennom en rettet emisjon, mot eksisterende og nye aksjonærer. Emisjonen vil bli gjennomført som en book-building prosess innenfor et indikativt prisintervall på NOK 0,40 – 0,50 pr aksje. Endelig pris og antall nye aksjer som vil bli utstedt vil bli bestemt av styret i Nordic Petroleum og annonsert gjennom en pressemelding så snart book-building perioden er over.

Tegningsperioden vil vare f.o.m. 10. juni – t.o.m. kl. 18:00, den 25. juni 2008.

Pareto Securities AS er oppgjørsagent i den rettede emisjonen.

Hensikten med emisjonen er å hente kapital til gjennomføring av brønnboringsprogram på oljesandsområdet ”The Chard” i Alberta, Canada, samt finansiering av generelle arbeidskapitalbehov. Målet er å få gjennomført borearbeidet i løpet av vintersesongen 2008 og grunnet behov for planlegging må dette besluttes allerede nå. Hensikten er å oppgradere ressursene som pr. i dag er anslått til 92 mill fat olje ”in place”. Dette er basert på tidligere utførte geologiske studier av Degolyer & MacNaughton.

Fredrikstad 10.06.2008

Nordic Petroleum ASA

Arild Tolfsen
Adm.dir.

For mer informasjon ring Adm. Dir. Arild Tolfsen: Tlf: 69 51 72 58/930 99 859