AKSJONÆRBREV 4 – 2008

posted in: Nyheter | 0

Ledelse og styre har vært i Houston og Calgary den siste uken og hatt samtaler med flere aktører i bransjen. En av de sakene det har vært arbeidet med er forberedelse av og sikring av fremdrift på arbeidsprogrammet på oljesandsrettigheten samt nye avtaler. Intensjonen er som tidligere meddelt å gjennomføre et kjerneboreprogram på inntil 5 hull. Med bistand fra lokale partnere og kontraktører er målsettingen å få gjennomført dette ila. høsten/vinteren 2008/2009.

I den forbindelse har vi engasjert et engineeringselskap for å bistå til å gjøre en forundersøkelse og klarlegge rammene for dette. Det arbeides også med å klarlegge muligheten for å sikre at disse brønnene senere kan konverteres til injeksjons- og produksjonsbrønner. I så tilfelle kan det være en mulighet samtidig å sette opp en testproduksjon basert på steam, for produksjon og salg av tungolje/bitumen.

Undersøkelsene så langt indikerer at det allerede går vei og jernbane gjennom vårt område og samtidig er det pipelines i umiddelbar nærhet. Dette og tilgjengelighet av vann og strøm er sentralt for en senere produksjon.

Ytterligere er det forhandling med partnere om en intensjonsavtale som omfatter ca 50.000 acres for exploration rettigheter til leting og boring etter tradisjonell olje og gass. Disse rettighetene ligger i Alberta provinsen i områder med allerede eksisterende produksjon av olje og gass. Det er muntlig avtalt om en farm-in avtale med formalisering innen kort tid. Dette betyr at vi kan gå i gang med boringer med sikte på å komme i produksjon ila kort tid.

Selskapet har nå besluttet å gjennomføre en emisjon på inntil NOK 15 mill for å kunne forberede aktivitetene på oljesand prosjektet og lettolje/gass prosjektet. Det er nå nødvendig med utstedelse av inntil 30 mill aksjer a NOK 0,50 pr aksje. Tegningsperiode er 14.05 – 13.06.2008. Innbetaling er 20.06.2008.

Calgary /Fredrikstad 12.05.2008
Nordic Petroleum ASA
Arild Tolfsen
Adm.dir.

For mer informasjon ring Adm. Dir. Arild Tolfsen: Tlf: 69 51 72 58/930 99 859