Styreleder Per Bolstad slutter i styret i NOPE ASA

posted in: Nyheter | 0


Jeg tiltrådte som styreleder sommeren 2007 med oppdrag å være med på en omlegging og oppstrukturering av virksomheten i NOPE ASA. Det var helt fra starten av meningen at dette skulle være et tidsbegrenset engasjement. Det har skjedd svært mye positivt i NOPE ASA de siste 9 månedene. Det mest spennende er kanskje det selskapet har fått til i Canada. Jeg mener selv at oppdraget mitt nå er utført. Skal selskapet kunne utvikle seg videre og ikke minst utvikle de rettigheter selskapet alt har, så må både styre og administrasjon styrkes med kompetente personer med oljefaglige kunnskaper og erfaring.

Jeg ser det derfor som helt naturlig at jeg nå trekker meg fra styrledervervet på ordinær generalforsamling i april og overlater styreledervervet til en person med bakgrunn fra oljebransjen. Det arbeides allerede med å finne den rette personen.

Jeg ønsker selskapet og aksjonærene lykke til med en videre utvikling av selskapet, og benytter anledningen til å takke for meg.