Nordic Petroleum er et lete- og utviklings selskap med eiendeler som har et meget stort potensial. Med potensial og synlighet for god vekst i olje og gass produksjon representerer selskapet en unik vekstmulighet. Sett i forhold til selskapets størrelse og nåværende markedskapitalisering har Nordic en enorm samling av lisenser. Selskapet vil aktivt bearbeide disse for å utnytte det fulle potensial i lisensene.

 

IDÉGRUNNLAG OG MÅLSETTINGER

Selskapets ide

Utvikle langsiktige aksjonærverdier gjennom effektiv og lønnsom gass-/oljeproduksjon internasjonalt.

Kortsiktige målsettinger

Skape aksjonærverdier og gjennom oppgradering av reserver, fremtidig produksjon og tilrettelegge for salg av aktiva.