Refinansiering

posted in: Nyheter | 0

Det vises til melding av 29.12.2015. Det er en pågående god dialog mellom selskapet og Athabasca Resources Ltd. Partene er innstilt på å komme til en løsning om salg av Chard-lisensen, men det er usikkert når en slik løsning kan … Continued

Oppdatering avtale Chard

posted in: Nyheter | 0

Det vises til melding av 1.12.2015 hvor man opplyste at man var i dialog med selskapets långivere på bakgrunn av utsettelsen av gjennomføringen av avtalen med Athabasca. Styret har fremmet et forslag som samtlige kreditorer har akseptert. Det pågår en … Continued

Oppdatering Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Det vises til tidligere melding om inngått avtale om salg av datterselskapet Nordic Americas’ Inc. til Athabasca Resources Ltd., nå et datterselskap av Carbon Technology Group. Selskapet har forutsatt at avtalen nå skulle ha trådt i kraft. Avtalen inneholder en … Continued

Avtale inngått salg av Nordic Americas Inc

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har 3. september inngått en avtale om salg av datterselskapet Nordic Americas’ Inc. til Athabasca Resources Ltd. Bakgrunnen for avtalen er at Nordic Petroleum AS ønsker å fokusere på tradisjonell olje og gass i eller nær produksjon … Continued

GENERAL FORSAMLING AVHOLDT

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS avholdt Generalforsamling 4.6.2015. Protokoll kan lastes ned på selskapets hjemmeside. Generalforsamlingsprotokoll

Innkaller til generalforsamling

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS innkaller til ordinær generalforsamling den 4 juni kl 17:00 på Radisson Blue Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker. Innkallelse samt tilhørende dokumenter er å laste ned på hjemmesiden. Last ned innkallingen her Last ned Fullmaktskjema her Årsrapport … Continued

Intensjonsavtale inngått oppkjøp produserende felt

posted in: Nyheter | 0

Styret i Nordic Petroleum AS vurderer at Athabasca Resources Ltd (ARL)finansieringsprosess utvikler seg tilfredsstillende. I lys av dette og generelle markedsbetingelser, har selskapet har derfor inngått en intensjonsavtale om overtagelse av et produserende felt nord for Calgary, Canada. Antatte reserver … Continued

1 2 3 4 5 6 29