Oppklaring omkring Athabasca Resources Limited

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS ønsker å presisere at Athabasca Oil Corp som nylig annonserte en avtale med Statoil er et annet selskap enn Athabasca Resources Limited som selskapet er i dialog med omkring Chard.  

Bygging av 2 nye oljerørledninger i Alberta vedtatt

posted in: Nyheter | 0

Kanadiske myndigheter har besluttet å bygge to nye oljerørledninger ut fra Alberta området. For industrien er tilgang til tilstrekkelig rørledningskapasitet en utfordring og medfører idag at oljen delvis selges med betydelige rabatter. Beslutningen om å øke rørledningskapasiteten bør på sikt … Continued

Nordic Petroleum AS – Oppdatering

posted in: Nyheter | 0

Selskapet er i fortsatt kontakt med partene om oppgjør for misligholdt kjøpsavtale. Det er imidlertid åpenbart at det ikke vil kunne komme til en avklaring før på nyåret. Selskapet er i dialog med sine långivere og aksjonærer for å sikre … Continued

Oppdatering Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Forhandlingene med Athabasca Resources i forbindelse med avtalen rundt Chard-lisensene har så langt ikke ført til noen konkret avklaring. Selskapet har derfor varslet Athabasca Resources om Nordic Americas’ Inc. vil fremme krav om innbetaling av kontantdelen. Det er tatt forbehold … Continued

Endring av pålydende

posted in: Nyheter | 0

På siste Generalforsamling avholdt juni 2016 ble det vedtatt å endre aksjens pålydende fra NOK 0,05 til NOK 0,01. Denne endringen er nå registrert i Brønnøysund. Ny aksjekapital er NOK 3.973.691,66  

Innkaller til generalforsamling

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS innkaller til ordinær generalforsamling den 9 juni kl 17:00 i selskapets lokaler Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker. Innkallelse er sendt 31. mai 2016.  Innkallelsen og  tilhørende dokumenter er å finne på selskapets hjemmeside. Last ned Innkallingen her … Continued

Oppdatering lån/ CTG

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har opptatt et lån fra aksjonærer på NOK 750.000. Lånet er ment å dekke kostnader ut 2016 for å kunne holde Nordic Petroleum AS på et minimum aktivitetsnivå. Tidligere og nye lån er samlet i et lån … Continued

1 2 3 4 5 29