Nordic Petroleum er et lete- og utviklings selskap med eiendeler som har et meget stort potensial. Med potensial og synlighet for god vekst i olje og gass produksjon representerer selskapet en unik vekstmulighet.

Prospekter:

Nordic-Petroleum-ASA-norsk-sammendrag

Presentasjon-av-Carmangay-Skyway

Nordic Petroleum ASA-Prospectus