Nordic Petroleum AS – Oppdatering

posted in: Nyheter | 0

Selskapet er i fortsatt kontakt med partene om oppgjør for misligholdt kjøpsavtale. Det er imidlertid åpenbart at det ikke vil kunne komme til en avklaring før på nyåret. Selskapet er i dialog med sine långivere og aksjonærer for å sikre en videre drift inntil en slik avklaring foreligger.